About Mr. & Mrs. Gray

Mr. & Mrs. Gray

As Mr. & Mrs. Gray we are fighting the greyness of the world we live in; the apathy, the narrow-mindedness and pre-programmed behaviour.

We want to breach the prevailing trends and patterns of behaviour and confront ourselves, and thus the audience, with ingrained thinking patterns and conceptual frameworks.
We want to disturb the cultivated balance of the establishment. To achieve that we use familiar visual language, concepts and objects, to have a starting point to turn the world you know upside-down and provoke a reaction.

We feel we live in a world that is dominated by restrictive thinking. In our opinion we let negative values determine the framework through which we see the world.
It’s easy to close your eyes for the mess we humans create. Driven by greed, laziness and the commercials that fuel our desires we keep on consuming in search for a superficial form of happiness.

We shake our heads in disbelief of the amount of stuff we people create. And to make matters worse, we throw it all away again in the same absurd pace. There are mountains of trash everywhere, made of discarded and rejected stuff. We like to give these objects a second chance, not by covering up the landfill with earth and to turn it into a nice hilly park, but though upcycling and by making yesterday’s newspaper hot topic again.

We do not believe in letting ourselves be restricted by the limitations we encounter, and complaining and despairing over everything that’s wrong. We do believe in focussing on the possibilities, appreciate the value of what we have and figure out how to turn it into something better. We want to fight the oppressing greyness, the apathy and numbness.

The work we make as Mr.&Mrs.Gray is about possibilities, chances and new adventures often to be found in the smallest and most trivial things, the things we see when we look at the word with rapt attention. What others regard as rubbish, useless, stupid or simply a waste of time and energy, we see as treasures. The name Mr.&Mrs.Gray symbolises the nuances you see if you take the effort to see beyond the superficial and the pre-dictated conceptions. It refers to our curiosity and our love for diversity.

Curiosity is not a needless luxury these days. With an undeniable environmental-, financial- and food crisis , a time when resources are running low and governments focus blindly on budget deficit and retrenchment, we have to depend more than ever on our own creativity and resourcefulness.

We think art is about life, and therefor we think it shouldn’t just be isolated in the safe environment of a white cube. It has a place and a function in public space, where the public can respond to the work, to make it a part of their realm of thought.

The only way to change something is to create movement, to get people to do something that differs from the fixed behavioural patterns they have been following for years.
Therefor we hope to inspire people that they don’t have to put up with everything, that they can be self-sufficient, and that even if you think you don’t have anything useful or valuable at all, there are still lots of possibilities if you care to look for them.

Garbage does not exist!

All good wishes,
Mr. & Mrs. Gray

——————————————————————————————————

Nederlandse tekst

Over Mr. & Mrs. Gray

Mr. & Mrs. Gray vechten tegen de grijsheid van de wereld waarin we leven, tegen de apathie, de kleingeestigheid en voorgeprogrammeerd gedrag.

We willen de heersende tendensen en gedragspatronen doorbreken en onszelf en daarmee dus ook de beschouwer confronteren met vastgeroeste denkpatronen en kaders. We willen de gevestigde orde verstoren, en uit zijn balans brengen. Hiervoor gebruiken we beeldtaal, concepten en objecten die iedereen kent om een aanknopingspunt te hebben en reactie uit te lokken. We zetten het bestaande beeld op zijn kop, zodat de beschouwer uit zijn evenwicht wordt gebracht en wel moet reageren.

Wij vinden dat we in een wereld leven die gedomineerd wordt door denken vanuit limitaties, desinteresse en kortzichtigheid. Het is zo makkelijk om de ogen te sluiten voor alle ellende die we als mensheid creƫren. Opgezweept door onze hebzucht, gemakzucht en reclames die daarop inspelen blijven we consumeren en een oppervlakkige vorm van geluk najagen.
We schudden ons hoofd in ongeloof als we de hoeveelheid troep zien die wij mensen produceren. In in hetzelfde krankzinnige tempo gooien we het ook allemaal weer weg. Er zijn overal immens grote afvalbergen van afgedankte spullen. Deze spullen verdienen een tweede kans, niet door de afvalberg af te dekken met een laagje aarde en er een recreatiepark op aan te leggen, maar door upcycling en de krant van gisteren weer hot topic te maken.

We geloven in roeien met de riemen die je hebt, maar dat wil niet zeggen dat je je neer moet leggen bij de huidige situatie. Hetgeen dat er is biedt namelijk al zoveel rijkdom en mogelijkheden, maar de meesten kijken daar gewoon domweg overheen omdat ze het als rommel beschouwen.

Het werk dat we maken als Mr. & Mrs. Gray maken gaat dan ook over de mogelijkheden en kansen die je kunt vinden in de kleinste en onbenulligste dingen. Wat andere mensen als verspilling van tijd en energie en nutteloos zien, zien wij als onontdekte schatten. De naam Mr. & Mrs. Gray symboliseert de nuances die je ziet als je de moeite neemt om verder te kijken dan het oppervlakkige zwart/wit. Het refereert aan de nieuwsgierigheid naar andere invalshoeken en onze liefde voor diversiteit.

Nieuwsgierigheid is wat ons betreft in deze tijd geen overbodige luxe. Met een evidente milieu- en voedselcrisis en de economische malaise, een tijd waarin geldbronnen opdrogen en overheden zich alleen blind lijken te staren op begrotingstekorten en bezuinigen, zijn wij meer dan ooit aangewezen op onze eigen creativiteit en vindingrijkheid.

Wij geloven niet onszelf te laten beperken door de onmogelijkheden, en te klagen en wanhopen over alles wat mis is. Wij geloven daarentegen in ons focussen op de mogelijkheden, de waarde zien van hetgeen we hebben en kijken hoe we het nog beter kunnen maken. Ons werk gaat dan ook over hoop en weerstand bieden tegen de heersende grijsheid.

Omdat ons werk over de samenleving gaat, vinden wij dat het ook midden in de samenleving plaats moet vinden en niet alleen veilig in een white cube. Wij zijn ervan overtuigd dat ons werk in relatie staat met de omgeving waarin we het maken en willen onderzoeken wat voor betekenis het krijgt doordat het plaats vindt in de publieke ruimte en mensen erop kunnen reageren.

Wij vinden dit belangrijk omdat de enige manier om de huidige situatie te veranderen is mensen in beweging te krijgen om iets te gaan doen wat afwijkt van het patroon waar ze al jaren inzitten. We hopen dus mensen te te inspireren door te laten zien dat je niet alles gelaten over je heen hoeft te laten komen, en dat met minimale middelen en dingen waar niemand de waarde meer van ziet, heel veel mogelijk is.

Afval bestaat niet!

One Response

 1. Simon Gray
  Simon Gray · december 6, 2013 at 00:55:11 · →

  greetings fellow artistic grays.

  That’s it. Cool site, you guys are doing some interesting work here.

  Best of luck

  Simon Gray

Leave a Reply