Bouwstop door stikstofcrisis? Bouw mobiele tiny houses!

Bouwstop door stikstofcrisis? Bouw mobiele tiny houses!

Nederland is in de ban van de stikstof crisis. Nederland is namelijk één van de grootste hotspots ter wereld als het gaat om de uitstoot van reactief stikstof. Teveel reactief stikstof brengt kwetsbare natuurgebieden, de volksgezondheid en de biodiversiteit in gevaar.
Het Europese justitiële hof oordeelde dan ook in 2018 dat Nederland veel meer uitstoot dan is toegestaan, wat in strijd is met de Wet Natuurbescherming.
In navolging van deze uitspraak heeft de Raad van State, de hoogste bestuursrechtelijke macht in Nederland bepaald dat het Programma Aanpak Stikstof, afgekort PAS, die door de overheid wordt gehanteerd niet voldoende is om de uitstoot aan banden te leggen. Boosdoeners voor deze hoge uitstoot zijn met name veeteelt, transport en vervoer en bouwprojecten, en daardoor is er een streep getrokken door alle bouwprojecten waar nog geen vergunning voor is afgegeven en waarvan niet kan worden aangetoond dat het een algemeen belang dient. Om te kunnen bouwen moet eerst de totale hoeveelheid reactief stikstof in een gebied worden teruggebracht, door bijvoorbeeld het terugdringen van de veestapel, het sluiten van fabrieken of het verminderen van de maximum snelheid voor wegverkeer.

De stad Den Haag wil graag bouwen, maar mogen dat niet omdat de stikstof niveaus in de regio te hoog liggen. Maar de Hofstad is van mening dat die niveaus niet omlaag kunnen omdat er geen fabrieken of mega-stallen zijn om te sluiten. Met het verlagen van de maximumsnelheid kunnen ze ook al niets, omdat er in- en rond de stad toch al niet harder dan 100 wordt gereden.
De stad vindt dat ze wel moet bouwen omdat er naar hun zeggen enorm veel vraag is naar woningen, en als er geen nieuwe woningen bijkomen er op korte termijn woningnood zal ontstaan.

Is er een oplossing voor dit probleem? Niet als je op de conventionele manier naar bouwen en wonen kijkt. Dan ben je met handen en voeten gebonden.
Wat wel een oplossing zou kunnen zijn, is dat steden in de Randstad als Den Haag over zouden gaan op het inzetten van mobiele woonunits.

 

Mobile tiny house

Wat is het idee?
In de oostelijke gebieden met een lage bevolkingsdichtheid en weinig industrie mag er nog wel worden gebouwd. Je zou in deze gebieden kleine mobiele woonunits kunnen bouwen die je makkelijk achterop een vrachtwagen kunt laden en verplaatsen naar een stad als Den Haag. De units kun je vervolgens vrijstaand op een veld of parkeerterrein neerzetten. Of je kunt er ook voor kiezen om eenmalig in de grote steden een soort skeletgebouwen te bouwen, vergelijkbaar met parkeergarages, waar je de units in kunt plaatsen als lades in een ladekast. De units kun je makkelijk weer verplaatsen als de eigenaar werk krijgt in een andere stad. Zie het als een soort van mobiele Tiny Houses die kunnen worden verplaatst als het nodig is.

Qua grootte kun je het vergelijken met een grote vrachtcontainer. Je zou voor de bouw van de units oude containers kunnen recyclen, maar je kunt ook custom tiny houses maken van bijvoorbeeld hout, die helemaal volgens de wensen van de eigenaar worden gebouwd. Bovendien veroorzaakt hout als bouwmateriaal weinig stikstof uitstoot..
Het bouwen van dit soort units biedt meerdere voordelen:
• Je kunt de units bouwen in gebieden waar nog wel gebouwd mag worden en ze vervolgens in zijn geheel transporteren naar gebieden waar je niet meer mag bouwen.
• De units kun je door hun geringe afmetingen bijna handmatig produceren, zodat groot materieel met veel uitstoot zoals graafmachines niet nodig zijn.
• De bouw van dit soort units stimuleert ambachten zoals timmer- en schilderwerkzaamheden.
• Het is goed voor de lokale werkgelegenheid in gebieden waar al niet veel werkgelegenheid is.
• Door hout te gebruiken als bouwmateriaal beperk je de uitstoot van stikstof.
• Het is lichter materiaal waardoor het minder belastend is voor transport en dus minder uitstoot veroorzaakt.
• Het bouwproces is vele malen sneller omdat de losse delen makkelijk prefab zijn te produceren, en je ze snel in elkaar kunt zetten.
• Het speelt in op een steeds groter wordende trend
• Leven en wonen in een tiny house verkleint de voetafdruk zodat het op meerdere punten bijdraagt aan aan afname van stikstof.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/wat-is-stikstof-hoe-schadelijk-is-het-en-vier-andere-vragen-om-het-stikstofdebat-te-begrijpen~bf556271/